Psihologie judiciară

Psihologia judiciară

Expertiza psihologică judiciară este o evaluare psihologică specializată a persoanelor angrenate în demersul judiciar, la cererea instanței judecătorești sau a părților. Este un demers complex, în care sunt utilizate instrumente și tehnici psihologice și care are ca finalitate emiterea unei opinii de specialitate. Expertiza psihologică judiciară constituie un instrument de investigație util organelor de urmărire penală dar și instanțelor de judecată, pentru cercetarea problemelor specifice cu conținut psihologic, esențiale pentru solutionarea cauzelor penale sau civile, capabile să ofere concluzii obiective, esențiale pentru analiza dosarului cauzei.
 

Expertiză psihologică judiciară - Servicii oferite -


Evaluare judiciară

Validarea sincerității mărturiei prin tehnica poligraf

Evaluare judiciară

Evaluarea personalității acuzatului la cererea organul judiciar sau de catre beneficiar.

Expertiză judiciară

Stabilirea tipologiei infractorului și a victimei la cererea organul judiciar sau de catre beneficiar.

Expertiză judiciară

Expertiză în vederea construirii apărării cauzei.

 

 

Aspecte deontologice

Concluziile expertizelor psihologice nu pot conţine aspect de drept (aprecierea sau recomandarea interzicerii /limitării drepturilor şi libertăţilor persoanelor, pedepse sau alte măsuri judiciare, prezentarea situaţiilor judiciare ale părţilor, interpretări juridice ale actelor, faptelor, atitudinilor sau comportamentelor, identificarea unor persoane, etc.) şi nici sugestii privind soluţionarea unei cauze judiciare, dar nici aprecieri din alte domenii de activitate/teoretice, care nu au rezultat în mod direct sau indirect din expertiza psihologică.

Raportul de expertiză psihologică

Expertiza psihologică are ca finalitate elaborarea unui raport de expertiză psihologică în care expertul psiholog își exprimă opiniile de specialitate raportate la obiectivele solicitate de către instanță / avocați / părți.

Durata realizării unei expertize psihologice variază în funcție de obiectivele solicitate, precum și de gradul de implicare și de disponibilitate al celor implicați în procesul de expertiză psihologică.

Dreptul muncii:

Expertiză psihologică în cadrul litigiilor cu caracter comercial sau de muncă:
 

Sunt aici ca să te ajut!

Profesia mea este pusă în slujba oamenilor, adică și în folosul tău!