Psihologia transporturilor

Bateriile psihologice de teste auto cuprind probe ce se axează pe fiecare solicitare, atat probe ce vizează calități cognitiv-senzoriale (atenție, memorie, vedere spațială), cât și teste auto care evaluează coordonarea senzorio-motorie, coordonarea vizual-manuală, timpul de reacție, vigilența, și probe ce evaluează nivelul de stress, rezistența la oboseală și reactivitatea dinamică și emoțională. Testarea auto și consilierea psihologică în domeniul transporturilor urmăreste prezența la nivel de admisibilitate a capacităților cognitive, psihomotrice și a trăsăturilor de personalitate necesare formării și consolidării comportamentului bazal specific activității de conducere auto.
Testul psihologic auto și evaluarea psihologică se finalizează cu emiterea unui aviz psihologic pentru permis auto, recomandări asupra comportamentului viitor, precum și recomandări privind necesitatea efectuării unor ședințe de consiliere psihologică.
-Testarea psihologică a persoanelor care solicită permis de conducere auto categoriile A, B, C, CE, D, E
-Testarea psihologică și consilierea psihologică a conducătorului auto la solicitarea angajatorului / instituției abilitate – sesizare, reexaminare, accident, redobândire permis suspendat/ anulat.

Șoferul profesionist trebuie să dea dovadă că a atins un anumit grad de stabilitate și siguranță comportamentală în conducerea tipului de vehicul pe care trebuie să il conducă, sau îl conduce deja. Beneficiile testării psihologice în acest domeniu sunt evidente atât pentru conducătorul auto examinat, care va cunoaște obiectiv nivelul propriilor aptitudini, cât și pentru angajator, prin asigurarea unei selecții corecte a personalului și optimizarea rezultatelor.
În vederea prevenirii accidentelor de muncă, fiecare persoană examinată, va beneficia, după caz, de consiliere psihologică și suport de specialitate.
Examenul psihologic pentru șoferii profesioniști presupune asigurarea unui raport optim, avantajos între calitatea serviciilor și beneficiile oferite.

Avizul psihologic tip siguranșa circulației va reprezenta o reflectare a rezultatelor psihometrice obținute în urma examenului psihologic, raportat la cerințele funcției examinate, precum și o concluzie a factorilor evolutivi ai parametrilor psihologici evidențiati de-a lungul exercitării activității profesionale.

Se au în vedere următoarele tipuri de activităţi:
- manager de transport;
- conducător auto transport persoane;
- conducător auto regim taxi/închiriere;
- conducător auto transport de marfă;
- conducător auto transporturi speciale de mărfuri periculoase (ADR);
- conducător auto transporturi speciale transport agabaritic;
- conducător auto transporturi speciale transport bancar/valori;
- instructor de conducere auto;
- consilier mărfuri periculoase (ADR).

  Legislaţia care reglementează aceste servicii este următoarea: - Ordinul MT/MS 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării; - H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; - H.G. 1169 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; - Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă; - Legea 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România; - H.G. 788 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
 • Psihologia transporturilorOpen or Close

  Psihologia traficului rutier, ca ramură aplicativă a psihologiei, vizează analiza, diagnosticul, metodele de prevenție a evenimentelor rutiere și a participanților la trafic. Ea își propune, ca beneficii, să dezvolte în individul uman o serie de trăsături pozitive ca: a fi politicos cu ceilalti membrii din trafic, a fi empatic și a manifesta simpatie fașă de ceilalți, a dovedi spirit cetățenesc, moralitate și raționalitate față de reguli și față de semenii umani.

 • Permise conducere amatori/profesionistiOpen or Close

  Exemplu: obţinere permis de conducere auto (toate categoriile); redobândire permis suspendat sau anulat; angajare; şcolarizare; control periodic; schimbare funcţie; sesizare, etc.

 • Personalul cu atribuții în siguranța transporturilorOpen or Close

  Exemplu: conducător auto, manager de transport, consilier mărfuri periculoase, însoțitor transporturi, instructor auto, comandant, ofițer maritim, șef de echipaj, macaragiu, acar, șef tren, dispecer, șef stație, etc.

 • Examinări psihologice la angajare/periodiceOpen or Close

  Este vizată categoria de persoane care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei angajatoare şi în timpul orelor de serviciu, sau se deplasează cu acestea între locul de muncă şi domiciliu.

Servicii

Obţinere permis

- toate categoriile -

Redobândire permis

- suspendat sau anulat -

Angajare

- transport marfă -

Angajare

- transport persoane -

Taxi

- aviz psihologic -

 
Examinare psih.

- instructor auto -

Examinare psih.

- transporturi speciale
mărfuri periculoase -

Examinare psih.

- transporturi speciale
transport agabaritic -

Examinare psih.

- transporturi speciale
transport bancar -

Sunt aici ca să te ajut!

Profesia mea este pusă în slujba oamenilor, adică și în folosul tău!